6.6.2013

10 steps to save civilization -kit

10 steps to save your life -kit and something useful for anyone


Arduino/RaspberryPi
- Free manufacteuring spread
-

Open Data, Open Software
- Efficient learning
- Adjustable platforms
- Cost-efficient development

Hydro- & Aquaponics
- Greenhouses
- Wall Gardening
- Food production in the Space

Time Banking and Local Banks
- Agreements in local governance
- CSA
- Intrest-free money creation

3D-printers
- Spare parts
- Tools
- Computers

Permaculture & Biointensive Farming
- Plant Guild Efficiency
- Self Sustaining
- Soil improvement
- Toxic-free
- Productive

DIY-water purification
- Soil filters
- Vortex filters
- Nano filters
- Chemical treatment
- Biological treatment

Sustainable transportation
- Geared Human Group Powered vehicles
- Electric lines
- Vacume tubing
- Solar Energy + Hydrogen fuel cells

Nutrient cycling
- Composters
- Dry Toilets
- Organic fertilizers
- Deutrofication
- Abundant P & N


LOVE, RESPECT, THANKFULNESS

Will open this up later..

25.2.2013

Rahareformi jatkuu

Vaikka vuosien työ rahareformin parissa tuntuu edelleen kaikuvan kuuroille korville, sain kevään Auringon myötä uuden kipinän aiheen edistämiselle.

Lyhyt kertaus nykyisestä rahajärjestelmästä:
Valtiot eivät saa luoda velkaa, vaan oikeus on annettu Keskuspankeille ja Liikepankeille. Keskuspankki lainaa liikepankeille rahaa, jotka lainaavat valtioille, kunnille, yrityksille ja yksityisille rahaa. Kaikki pankit luovat kaiken rahan tyhjästä näppäilemällä rahat tileille ja pyytävät tästä vaivastaan korkoa. Pankit voivat luoda itselleen rahaa kartellisopimusten kautta luotottamalla toisiaan sadoilla miljardeilla velkarahaa.

Kaikki raha luodaan velkana ja kaikesta velasta vaaditaan korkoa. Jokainen laina ja korkoa kerryttävä päivä lisää velan määrää suhteessa takaisinmaksukelpoiseen rahaan. Tämä johtaa siihen, että osa velkaa olevista joutuu väistämättä luovuttamaan takuuna olevan omaisuutensa rahan tyhjästä näppäilleille pankeille.

Koska järjestelmä on onnistunut ujuttamaan itsensä näin pitkälle, lähes kaikki maailman omaisuus ollaan jo käytännössä velkaa. Vaikka kaikki maailman rahat käytettäisiin velkojen maksuun, myös kiinteä omaisuus tulee realisoida pankeille, jotta kaikki (valtioiden, kuntien, yritysten ja yksityisten) velat voitaisiin kuitata. Tämä on Keskuspankkimafian salassa pidetty tarkoitus ja tämä matemaattinen väistämättömyys on kirjoitettu jo nykyisen rahanluonnin perusmekanismeihin. On toki erikoista, miten korkeimmat ekonomistit ja poliittiset johtajat ovat sivuuttaneet tämän yksinkertaisen laskutoimituksen korruption ja pankkien propagandatoimistojen talousjargonin turvin. Ongelma kuitenkin kulminoituu jatkuvasti, eikä tämä systemaattinen ryöstö tule loppumaan ilman yhteiskunnallisesti järjestäytynyttä rahareformia tai äärimmäisen väkivallan aaltoa. Itse koetan kaikkeni työskennellä yhteiskunnallisesti järjestäytyneen rahareformin saavuttamiseksi, sillä väkivaltaiset vallankumoukset eivät ole koskaan yhtä rakentavia lopputuloksiltaan. Jompi kumpi vaihtoehdoista tulee joka tapauksessa vastaan lähivuosina matemaattisen paradoksin kulminoituessa valtavan omistussiirron yhteydessä.

Keskuspankkimafia on luottanut mekanismin salassapysymiseen ja ongelman monimutkaiseen nivoutumiseen, mutta onneksi mekanismi on jo laajasti tiedossa ja lähes kaikki osapuolet ovat valmistautumassa reilumpien pelisääntöjen laatimiseen.

Zeitgeist-liike, Talousdemokratia ry ja Aikapankki ovat toistaiseksi olleet ainoat organisoituneet tahot, joita valuuttauudistuksen aikaansaaminen on kiinnostanut. Toivottavasti kentälle saadaan lisää aktiivisia pelaajia, jotta voimme säästää valtiosta, kunnista ja yrityksistämme edes osan jälkipolviemme säädeltävissä.

Nykyisen rahajärjestelmän toimintaperiaatteet (suomeksi)
Talousdemokratia ry
Zeitgeist-liike (Suomi)
Suomen Aikapankit

4.12.2012

Uutiset 10.12.2013

Uutisia ja galluptuloksia joulukuulta 2013

Suomalaiset ymmärtävät olevansa - vaikka kuinka periferiana - osa globaalia vallankaappaushuijausta, eivätkä perus juroon tyyliinsä suostu moiseen. Suomeen perustetaan paikallisvaluuttoja, jotka osoittautuvat toimivan ennakoitua paremmin. Kansainvälinen kauppa ei hyydy, vaan moninkertaistuu kotimaisen tuotannon mahdollistuessa taas valuuttojen kiertoa tukevan lainsäädännön myötä.
Esimerkistä innostuneena myös muut Euroopan maat hylkäävät pyramidihuijauksen ja saavat taloutensa kuntoon. Ihmiset voimaantuvat ymmärtäessään olevansa itse vastuussa maidensa tulevaisuudesta ja terve luonnon puhtautta ylistävä kansallismielisyys antaa sijaa pitkänäköiselle politiikalle ja antaa yhteisen arvopohjan myös kansainväliselle yhteistyölle hetkellisestä luottamuspulasta huolimatta. Kaupungit alkavat panostamaan omavaraiseen ruuan- ja energiantuotantoon, mikä saa aikaiseksi tervettä kilpailua jakeluketjuihin laskien välttämättömyyksien hintaa ja parantaen ihmisten hyvinvointia.

 3D-tulostintekniikka ja permakulttuurin periaatteet vievät kestävän hyvinvoinnin työkaluja kehitysmaihin, jotka irroittautuvat vapaaehtoisesti globaalin finanssimafian valheista ja realisoivat maansa takaisin kansalaistensa käyttöön. Pelisääntöjen muuttuessa lyhytnäköinen velkasuossa taistelu loppuu tarpeiden tyydyttyessä tasa-arvoisesti ja ihmiset alkavat panostaa laajamittaisesti ei vain ympäristön suojeluun, vaan sen elvyttämiseen. Ilmastonmuutos, aavikoituminen, nälänhätä, biodiversiteetin romahtaminen ja ympäristön myrkytys saadaan lopetettua välittömästi seurausten vakavuuden ja ratkaisuiden helppouden tullessa laajasti ilmi. 6000 finanssimaailman mafiosoa jää tappelemaan keskinäisistä veloistaan ja siitä, kenen vika heidän imperiuminsa romahtaminen oli.

Toisiaan tapettuaan heidän pumpulinen unelmansa sortuu ja loput tappavat itsensä pelkästä häpeästä. Vallankumous ei vaadi kostotoimenpiteitä ja muilta väkivaltaisuuksilta vältytään. Ihmisten elintaso nousee globaalisti talousjärjestelmän reformaation kautta palveluiden ja kannattavan pientuotannon kasvaessa merkittävästi. Aseteollisuus päätetään lopettaa itsetuhoisana idiotismina, eikä kenellekään tule enää mieleenkään tuhlata maapallon kalliita resursseja moiseen hulluuteen. Miehitetyt valtiot saavat sirpalepommien sijaan työkaluja, tietokoneita ja opintokirjoja kestävän, omaehtoisen infrastruktuurin rakentamiseksi.

Kiinasta tulee talousdemokratian ensimmäinen lippulaiva teknokraattisen johdon päätyessä laskelmiin siitä, kuinka kyseinen järjestelmä tuottaa tehokkaiten hyvinvointia kansalleen. Ihmiset ympäri maailmaa ovat jälleen iloisia, terveitä, tyytyväisiä ja pystyvät luottamaan toisiinsa.

29.11.2012

Lista Cayman-saarille rekisteröidyistä pankeista

Löysin listan Cayman-saarien "veroparatiisiin" rekisteröidyistä pankeista.
Cayman-saaret ovat siis minivaltio, jossa on erityisoikeuden verotuksen ja pankkisalaisuuksien suhteen, jotta kansainväliset toimijat voivat kiertää veroja ja salata toimintansa viranomaisilta.

Lista seuraavassa linkissä: http://www.offshore-library.com/banking/cayman_islands/page_3
Suomessa toimivista pankeista veroja välttelevät siis ainakin Nordea, sekä Deutsche Bankin alainen entinen Sampo Pankki - Deutsche Bank nimellä nykyisin, Alexandria, Skandinaviska Enskilda Banken, Svenska Handelsbanken, World Fund Financial Services ja Northern Trust. Suurta yllätystä ei herätä myöskään kansainvälisestä korkomanipuloinnista syytettyjen pankkien löytyminen listalta. Näihin kuuluvat mm. Barclays, Cititrust, Chase Bank, Bank of America ja J.P. Morgan Trust Company. Cayman-saaret ovat kuitenkin vain yksi veroparatiisi, joten enköhän kaivele muutkin listat läpi, kunhan kerkiän. Koomista oli löytää niin monta "National.." alkuista pankkia yksityisinä yrityksinä veroparatiisin listoilta. Kuvaa hyvin pelin henkeä.

4.11.2012

Paikallisvaluuttaehdotus

Ehdotus paikallisvaluuttakokeilustaTAMMER (Tampereen kaupunki)

Kunta luo itse rahansa ja maksaa siitä palkat kunnallisverotuksen alaisille työntekijöille.
Kunnan luoma raha käy laillisesti missä tahansa kunnallisverotuksen piiriin kuuluvassa liikkeessä ja sitä voidaan käyttää kaikissa paikallisissa vaihtokaupoissa. Kunta maksaa osan palkoistaan paikallisvaluutalla sopimusten niin salliessa.

Rahan omistaja voi maksaa kunnallisverotuksen alaiset hankintansa tai kunnallisverojaan paikallisrahalla - toimii näin euron rinnalla.

Kunta voi luoda rahaa myös korottomana lainana.
Kunta voi maksaa asukkailleen perustuloa luomallaan valuutalla lisäten paikallistalouden aktiivisuutta.

Edistääkseen rahan kiertoa taloudessa ja estääkseen vaihdannan välineen kasautumisen liian harvoille tahoille, säästetylle rahalle on säädetty vanhenemisaika.
Rahassa on vanhenemisaika 90 päivää. Jos raha ei vaihda omistajaa 90 vanhenemisajan sisällä, se mitätöityy. Rahan vanhenemisaika nollaantuu, elipalaa 90 päivään aina rahan vaihtaessa omistajaa. Digitaalirahassa nollaus tapahtuu automaattisesti siirron yhteydessä. Paperirahaa automaatista nostettaessa kone laittaa vanhenemisleiman seteliin. Setelin vanhemenisajan voi nollata tallettamalla sen takaisin digitaalirahaksi edelleenmaksun yhteydessä.
Lahjoituksia ja hyväntekeväisyyttä kunnalleen voi tehdä yksinkertaisesti säästämällä rahaa yli vanhemenisajan, jolloin raha mitätöityy. Rahan mitätöinti on suora lahjoitus kunnalle, sillä silloin raha ei poistu kierrosta verovähennysten muodossa.

Kunta voi säätää omalla rahallaan käytävän vaihtokaupan noudattavan normaalia alempaa verotasoa paikallistalouden toimivuuden yhteiskunnallisiin etuihin vedoten.

Ideana saada kunta luomaan itselleen korotonta velkaa, jolla se voi toteuttaa hankkeitaan. Paikallisraha häviää, kun ihmiset keventävät verotaakkaansa muusta liiketoiminnasta tai antavat rahan vanhentua.
 
Rahan enimmäismäärälle täytyy laskea kattoraja avoimesti vertaisarvioiduilla algoritmeilla.

Edut:
- Kunta voi lainata tarvitsemansa rahat asukkailtaan.
- Kunta voi lainata tarvitsemansa rahat ilman korkoa.
- Paikallisvaluutta lisää paikallispalveluiden käyttöä ja elinvoimaisuutta.
- Kannustaa tukemaan lähituotantoa
- Vahvistaa alueellista identiteettiä
- Pääomapako paikallistalouden ylläpidosta estyy
- Kannustaa nuoria säästämään ja yrittämään


 Paikallispankin palvelut:
- Tilipalvelut
- Käteispalvelut
- Korottomat pienlainat
- Rahan määrän sekä kiertomekanismien seuranta ja raportointi
- Paikalliset sijoituspalvelut
- Avointen tietopalveluiden tarjoaminen rahasta

Kaikki palaute todennäköisimmin parantaa ehdotusta!

24.10.2012

Kehitysideoita Tampereelle


Yhteiskunnan ja sen jäsenten elvyttäminen ei oikeasti ole niin kamalan vaikeaa. Tässä lisää ehdotuksia Tampereelle.

Rakentamalla ja tarjoamalla nuorille maksuttomia harrastemahdollisuuksia ehkäisemme syrjäytymistä huomattavasti paremmin, kuin hassaamalla kyseiset resurssit kalliisiin selvitystyöryhmiin. Nuoret osaavat itse vastata mitä haluavat. Sitä ei tarvitse spekuloida.


Viralliset paikallisvaluuttakokeilut on aloitettava, jos haluamme kehittää talousjärjestelmän pysymään pystyssä yli vähimmäisvarantoon perustuvan oligarkian synnyttävän pankkijärjestelmän. Nykyinen rahajärjestelmä siirtää omaisuuden automaattisesti köyhiltä rikkaille. Pankit voivat luoda rahaa tyhjästä ja nyhtää luottokelvottomat lainat veronmaksajilta, kun tavalliset ihmiset joutuvat lainaamaan rahansa korkojen kera pankeilta. Tämä järjettömyys voidaan lopettaa vain kehittämällä uusi rahajärjestelmä. Paikallistasolla uusia menetelmiä voidaan kokeilla ilman suuria riskejä. Tampere on valmis ja tarvittavan osaamisen omaava kaupunki paikallisvaluuttahankkeen käynnistämiseen. Paikallisvaluuttahankkeen yhteydessä voidaan suorittaa samalla myös perustulokokeilu, jos halua sekä vastuunottokykyä taloudelliseen vakauteen ja tasa-arvoon löytyy tarpeeksi.

Paras sijoituskohde mille tahansa kunnalle ovat lapset. Täysi-ikäinen keskiluokka syö keskimäärin 15 euron lounaita, kun yhden lapsen kouluruokaan satsataan 0,60 - 0,90 €. Lasten tulisi nauttia parasta, monipuolisinta ja tuoreinta saatavilla olevaa ruokaa positiivisen kehityksen, terveyden ja älyllisen kasvun harjaannuttamiseksi. Tilastojen tulisi näyttää mielummin päinvastaisilta, vaikka aikuistenkin ruokavalion terveellisyyttä vähätellään erinäisten ongelmien ennaltaehkäisyssä.

Vanhustenhoidon ja nuorten syrjäytymisen ongelmia voitaisiin vähentää palkkaamalla lisää nuoria hoitamaan virike- ja harrastustoimintaa yksinäisille vanhuksille. Kun vähävaraiset nuoret kuluttavat palkkansa paikallisiin palveluihin, ei kyseessä ole vain palkkojen suuruinen menoerä, vaan ostovoiman tasaisemman jakautumisen aiheuttama suurempi alueellinen hyöty. Jos kaupan päälle saadaan paremmin voiva varttunut ikäpolvi, ei ehdotus ole mielestäni lainkaan kohtuuton.

Tampereella on noin 35 000 opiskelijaa. Asuntopaikkoja opiskelijoille on tarjolla noin 12 400. Jos Tampere haluaa vahvistaa asemaansa hyvinvoivien opiskelijoiden luovana kaupunkina, perusasioissa olisi vielä huomattavasti petrattavaa. Tampereelle tarvitaan lisää opiskelija-asuntoja.
 
Rauhaa ja rakkautta! Niillä ainakin pärjää lähes missä tahansa tilanteessa!

23.10.2012

Päivän paatos

Päivän poliittinen paatos Tampereelle

Tee-Se-Itse! Osallistu päätöksentekoon!
Tampereen Piraatit haluavat luoda kaupunkilaisille sähköiset palvelut päätöksentekoon osallistumiseksi. Jokaisen kansalaisen tulisi saada antaa äänensä kuuluviin häntä koskevista asioista. Virtuaaliset kansanäänestykset ovat täysin mahdollisia toteuttaa nykyteknologialla. Lisäksi valtuuston kokoukset tulisi videonauhoittaa ja arkistoida myöhe
mpää analysointia varten. Tämä lisäisi merkittävästi avoimuutta ilman lisäkustannuksia. Antiikin edustuksellinen verhojen takainen demokratia saa siirtyä todellisen demokratian tieltä. Lisäksi Avoin Tampere -hankkeen tulokset tulee arvioida kustannusten valossa kriittisesti läpi.

Rahoituslaki tulee uudistaa. Nuoret yrittäjät eivät voi olla riippuvaisia pankkien tyhjästä luomista lainoista tai myydä yrityksiään pilkkahintaan sijoittajille jo toimintansa alkuvaiheessa. Rahoituslakia tulee uudistaa siten, että se mahdollistaa yritysten projektirahoituksen ennakkolahjoituksilla. Kickstartataan yritykset käyntiin ja luodaan omaehtoisia työpaikkoja! Tällä hetkellä tämän kaltainen toiminta on laitonta.
Toveriani Mika Isomaata lainaten: "Freichet Macht Arbeit!"

Kaupunkien omaa tuotantoa voitaisiin lisätä merkittävästi lisäämällä kasvihuoneita asuin- ja palvelutalojen yhteyteen. Kerrostalojen hukkalämpöä ja -hiilidioksidia hyödyntävät kasvihuoneet toisivat palstaviljelmät suoraan kaupunkien ytimeen vähäisillä lisäkustannuksilla. Kaupunkien viherkasvit puhdistavat autojen saastuttamaa ilmaa, muuttavat auringon valoa ravinnoksi ja biopolttoaineeksi sekä luovat viihtyisää tunnelmaa harmaisiin lähiöihin. Kaupungin tulee koota työryhmä edistämään viherrakentamisen ja puistosuunnittelun toteutumista Tampereella! Ruokaa voidaan tuottaa lisäämällä hedelmä- ja pähkinäpuita viheralueille.

Kehittyvät raideyhteydet takaavat energiatehokkaan ja vähäpäästöisen julkisen liikenteen pitkälle tulevaisuuteen. Fetissi maailmanlopun maanalaisten bunkkerien rakentamiseksi on loputtava ja kaupungin tulee keskittyä maan päällisen infrastruktuurin kehittämiseen energiaongelmia silmällä pitäen.

Kaupungin tulee ottaa vastuu sen omista ohjelmistokehityshankkeista. Jos kaupunki ostaisi itse lähdekoodin valmiin ohjelman sijaan, voitaisiin epäonnistuneita projekteja alkaa jatkokehittää kilpailutuksen tai avoimen lähdekoodin kehitysryhmien voimin. Nykyinen malli koko paketin sysäämisestä yhdelle firmalle ei ole kertaakaan tuottanut kustannustehokasta tai toimivaa ratkaisua. Kun kaupunki omistaa palvelun sisältämän koodin, se voi jatkojalostaa sitä yhdessä yritysten, opiskelijoiden ja vapaaehtoisten kanssa.

Rauhaa,
Ugh!

14.10.2012

Poliittinen Kuulutus

Hyvät kansalaiset!

Ette ole uskomattomia Luojan luomia, äärettömän potentiaalin omaavia uniikkeja ihmeitä.
Olette työntekijöitä. Olette veronmaksajia. Olette kuluttajia. Olette valheellisen demokratian leimasin ja sinetti.

Älkää kyseenalaistako johtajianne. Älkää kyseenalaistako järjestelmää. Eläkää pelossa ja velassa. Ette voi tehdä mitään. Seitsemän miljardia ihmistä ei voi tehdä mitään muuta, kuin katsoa televisiota ja totella mielivaltaisia lakeja sekä pienen marginaalin keksimiä sopimuksia. Lukekaa korporatiivisia uutisia. Maailmaa ryöstävä ja kulutustottumuksillaan tuhoava rikkain 2% maailman väestöstä on kiinnostunut juuri sinun lastesi tulevaisuudesta. Lue lehdestä ja katso televisiosta, kuinka he haluavat auttaa sinua. Sulje internet heti ja mene oikean tiedon pariin mainoskanavalle.

Unohtakaa unelmanne. Talouden kasvu on tärkeämpää. Lopettakaa haaveilemasta elämästä, joka olisi mielekästä. Nyt teidän on aika uhrata itsenne talouden puolesta. Babylonialainen rahajärjestelmä vaatii sitä. Lähettäkää lapsenne sotimaan köyhiin valtioihin, jotta voitte huviajella autoillanne ja saada kauppoihin kaikkea tarpeellista kulutettavaa vielä hetken. Ottakaa lisää velkaa. Lapsenne käyvät takuista.

Lopettakaa rakkaudesta puhuminen. Se on vain illuusio, joka johtuu shoppailun puutteesta. Tehkää töitä, ottakaa velkaa ja kuluttakaa lisää, niin löydätte täyttymyksen. Kukaan ei välitä teistä, jos ette shoppaile ja näytä tv-mainokselta.

Älkää tukeko paikallisia kouluja, sairaaloita, avustusjärjestöjä tai kulttuuria. Heihin tai teihin ei voi luottaa. Luottakaa poliitikkoihin ja pankkiireihin. Antakaa rahanne heille ja he pitävät huolta paikallisten palveluiden toimimisesta. Älkää ajatelko itse. Toisten auttaminen on liian monimutkaista tavallisen ihmisen ymmärtää. Sinun tahtosi arvioimiseen tarvitaan ammattilaisia päättämään puolestasi.

Jumalaa ei ole, paitsi silloin, kun jonkun toisen jumala uhkaa resurssiemme saatavuutta heidän kotimaassaan. Luottakaa johtajiinne, sillä Jumala ei pidä teistä huolta, paitsi silloin, kun tarvitsemme siunausta sodan ja demokratian viemisessä maailmalle. Rukoilkaa ja pelätkää, sillä Jumala vihaa teitä, mutta armahtaa jos teette niin kuin käskemme.

Pelätkää lisää, sillä terroristit, huumeet, ilmastonmuutos ja vihaiset avaruusoliot ovat jo ovellanne. Luovuttakaa vapautenne ja ihmisoikeutenne armeijalle sekä poliisille. Sotilasteollinen kompleksi kouluttaa ja aseistaa heitä ympäri maailmaa eri puolille tehdäkseen maailmasta turvallisemman paikan. Maksakaa enemmän veroja, jotta voimme taistella yhteistä vihollista vastaan.

Sota on rauhaa. Orjuus on vapautta. Valheet ovat totta. Pelko on rakkautta. Raha on arvokasta. Alistuminen on kehittymistä.Oma tahto on vankeutta.

Hyvät kansalaiset!
Totelkaa kenen tahansa mitä tahansa käskyjä ja olette vapaita. Antautukaa kulutustuotteeksi ja olette turvassa.

Suom: Y. Nona